Brevik Båtforening

 - Stiftet i 1935

Årsmøte

Brevik Båtforening sitt Årsmøte er gjennomført 04.03.2020

Oppgaver som skal effektueres er fordelt i styret.  

En av tilbakemeldingene tilstrekkelig på årsmøte var at det i 2019 kom mindre informasjons ut på hjemmesidene. Styret vil, gjennom 2020, gi ut informasjon en gang i måneden etter hvert styremøte samt fortløpende når ny informasjon fra pågående aktiviteter kommer. 

Referat fra «ordet fritt» etter det formelle årsmøtet er lagt ut på hjemmesiden.

Referat fra styremøte er lagt ut på hjemmesiden. 

Styrets årsberetning for 2019 er lagt ut på hjemmesidene 

 

Økonomistatus 

Faktura for kontingenter og festeavgift er sendt ut i av mars. De som ikke har registrert sin email får denne per post

 

Status på prosjekter

Banken
Nye moringer på Banken, syd er ferdigstilt. Informasjon om hvordan man skal fortøye samt om det er noen endringer i båtplass blir informert på hjemmesiden og i oppslag på Banken. De som har båtplass på Banken får også egen mail på endringene og hvordan man skal forholde seg.

 

Rådhuset og utriggere
Søknad og innkommende tilbakemeldinger på nabovarsel var ferdig behandlet hos Porsgrunn Kommune 10.03.2020. Porsgrunn Kommune er positive og saken er oversendt Fylkeskommunen for uttalelse. Styret følger opp. Utriggere og montering blir gjort så fort godkjenning foreligger. Utriggere kan monteres selv om det ligger båter på plassene. 

Røeverven
Fendringen på Røeverven er demontert og sendt til produsent. Nye er ankommet Røeverven Vi har tidligere ønsket at de nye som skal monteres på dugnad. Mtp Korona situasjonen så ønsker ikke styret arrangering av dugnader. Styret og Bryggesjef vurderer andre løsninger for montering som f.eks gjennomføring av eksternt selskap

 

Korona situasjonen

Vi forholder oss til Folkehelseinstituttets anbefalinger. Vi har ingen begrensninger på båtpuss, men oppfordrer medlemmene til å ta hensyn og holde avstand. Mtp båttuttak og mange folk på samme plass, så avventer Båtforeningen nye beskjeder fra Helse og Omsorgsdepartementets som kommer 14. april. Men båtforeningen planlegger uttak som normalt, men kommer til å ta i betraktning Korona situasjonen.

0
0
0
s2sdefault