Banken

Bryggesjef: Halvor Rogn og Birger Røsvik

Båtopptak høsten  2020

Gjennomføres etter tradisjonell modell lørdag 19 sept og 17 okt fra kl 0900-1400


Men pga Korona utfordringen gjelder noen restriksjoner:

  • Alle fremmøtte kan kun oppholde seg i havn og opplagringsområde fra egen båt hentes på båtplass til den ligger på opplagringsplass.
  • Videre arbeid på egen båt må tas når fellesopptaket er avsluttet for dagen
  • Sjauing av båt fra krana til opplagringsplass til opplagsplass må kun utføres av folk fra egen husholdning eller kohort.
  • De som ikke kan stille eget sjauemannskap må løse båtopptak 2020 med kranbil på andre dager enn opptaksdagene.
  • Alle må følge de til enhver tid gjeldende til smittebeskyttelse utendørs gitt fra helsemyndighetene.
  • Ønsket opptaksdag meldes inn til Halvor på tlf 950 33 361.

Bryggeanleggets fasiliteter:

 
Antall båtplasser: Ca. 150 stk.
Antall vannposter: 9 fordelt i havna.
Mulighet for elektrisitet om sommeren: Nei.
Antall søppelkonteinere: 2 stk.
Parkeringsmulighet: Bra – se generell informasjon.
Slipp: Ja, åpen for alle.
Kran: Antall: 2 stk.
Løftekapasitet: 6,3 og 3 tonn
Pris: Gratis for medlemmer; kr 150 for ikke medl.

 

Opplagsinformasjon:

Antall opplagsplasser: Ca. 150 stk.
Mulighet for elektrisitet om vinteren: Nei, ved oppussing, kontakt bryggesjef.
Opplagsdatoer/priser: Blir kunngjort/ avtales med kranfører.
Ansvarlig for opplag: Bryggesjef
Annen informasjon ang. opplag: Vannet stenges uten forvarsel – kulden avgjør.

 

KRAN:

Kranene skal kun betjenes av foreningens sertifiserte kranførere.  Kontakt beyggesjef. Skal kun brukes til korte reparasjoner. Ved lengre opphold (over et døgn) skal bryggesjef kontaktes.

 

BÅTPLASS:

Det er ikke tillatt å låne ut båtplasser til andre uten at bryggesjef kontaktes. Ved bytte av båt må også bryggesjef unnerettes. Retten til båtplass opphører om regningen ikke er betalt i tide.
 

Vetekt endring i Brevik Båtforening.
Medlemmer med båtplass har første rett til opplagsplass. Gjelder også bua på banken.

 

FENDRING:

All fendring skal være vertikal i båthavnen.

 

BÅTOPPTAK:

Båtopptak skal ikke foretas utenom de  annonserte opplagsdatoer. Bryggesjefen skal anvise opplagsplass.

 

PARKERINGSPLASS:

Gode gratis parkeringsmuligheter på ytre banken i tidsrommet  1.6. – 1.10.

 

DIV:

Sløying av fisk skal ikke foretas ved bryggeanlegget.