Setrebrygga nord og sør

p5240288
Bryggesjef Setrebrygga Sør
Bryggesjef Setrebrygga Sør: Per Henry Ellingsen
Bryggesjef Setrebrygga Nord (flytebryggene): Terje Larsen
 

Båtopptak høsten 2020

Dato: 01.10.2020 kl. 15.00

 

Båtkranen på brygga

Skal kun brukes til korte reparasjoner. Ved lengre opphold (over et døgn) skal bryggesjef kontaktes. Det er ikke tillatt å pusse opp båter på land i perioden 1. juni til 1. oktober. Kranen brukes på eget ansvar og det må ryddes etter bruk. Ikke-medlemmer må kontakte bryggesjef.

 

Søpledunker

Må ikke overfylles, lokket skal alltid kunne lukkes helt igjen. Det har vært mange episoder med dyr som har spredd søppelet utover bryggeområdet.

 

Båtplasser

Det er ikke tillatt å forskyve uteliggere eller ankerfester (vaiere). Ved problemer eller spørsmål kontaktes bryggesjef. Det er ikke tillatt å låne ut båtplasser til andre uten at bryggesjef kontaktes. Ved bytte av båt må også bryggesjef underettes.

 

Vannposter

Om vannslanger mangler skal det ikke hentes slanger fra andre poster. Kontakt bryggesjef.

 

Ang. betaling av båtplassen

Det er ens eget ansvar å si fra om regningen uteblir. Retten til båtplass opphører om denne ikke er betalt i tide.


Setrebrygga er en dugnadsbasert båthavn. Vi jobber alle frivillige på dugnad for å bevare en trivelig havn! Er noen medlemmer misfornøyde med regler/løsninger ber vi om å slippe høylytte diskusjoner på bryggeområdet. Dette av hensyn til barn og øvrige beboere ved brygga.

Båteiernes forpliktelser og ansvar ved bruk av foreningens brygger og opplagsplasser.