Brevik Båtforenings historie

Brevik motorbåtforening ble stiftet 12-6 - 1935 etter initiativ av daværende Fenrik Jacob Jacobsen. En del interesserte avholt møte på Grand Hotell for å forsøke å stifte en motorbåtforening for Brevik. Fenrik Jacob Jacobsen ønsket de frem møtte velkommen og redegjorde for formålet med møte og for de interesser enhver motorbåteier måtte ha og nødvendigheten av og stifte en slik forening for Brevik. Man gikk deretter over til valg av styre og sammen setningen ble slik av foreningens første styre.

 


Formann:
Jacob Jacobsen
Varaformann:
H. Telle
Kasserer:
Ole Løkke
Sekretær:
Oluf Gregersen
Styremed.:
Fr. Werner
Varamenn:
Mikael Olsen
 
Odd Ramsted
Foreningens første "Lover" som det het den gangen ble vedtatt i ekstraordinær generalforsamling 20 februar 1939.

Her et lite utklipp :

§ 1.

Foreningens navn er Brevik Motorbåtforening.

Som er en lokalforening for Brevik og Omegn

til sluttet Kongelig Norsk Motorbåtforening.

§ 3.

Som medlemmer av foreningen kan optas enhver,

der er fylt 16 år og hvis optagelsen godkjennes av

styre. Medlemsskap gir rett til å bære K.N.M.s

uniformdress og lue,liksom vedkommende medlems

fartøi har rett til å føre denne forenings flagg,stander og

merke.

§9.

I kontingent til foreningen erlegges for tiden kr. 6 .00 pr. år.

Hvert medlem erholder gratis K.N.M.s organ {Motorbåten}

som utkommer 1 gang hver måned samt årboken.

Brevik Motorbåtforening har i fra starten av vært en meget veldreven forening , og har som målsetting og opparbeide båt og opplagsplasser for sine medlemmer. Medlems massen har vokst gjevt etter som det ble mer vanlig og eie sin egen båt, foreningen har i dag 600 medlemmer og disponerer 460 båtplasser.

Brevik Motorbåtforening byttet i 1979 navn til Brevik Båtforening.

Brevik Båtforening reiste et nytt bygg i 1994, bygget har store lyse lokaler ut mot fjorden og blir leid ut til alle anledninger,lokalene rommer ca.50 personer.

Brevik Båtforening ble stiftet 12-6 1935 ,og kan i 2005 feire 70 års jubileum det er en meget sprek jubilant med vind i seilene og har mange oppgaver å tak fatt på i årene som kommer.

Image
Vær med og skap

T rygg T rafikk T ilsjøs

En kvinne du i hver en seiler ser,

Mens motorbåten din er høflig kavaler.

At "damene har rangen"du minnes gjerne

Derfor du alltid skal din kurs fra seilers fjerne.
0
0
0
s2sdefault