Referat fra styremøte 01.02.2017

Dato: 01.02.2017
Tid: 2000-2130
Sted: Foreningens lokaler på Banken.

Tilstede: Espen Byrjall, Jørn Rugtvedt, Olav Haugene, Vegard Heggem, Knut Segrov, Karl Thomas Høegh

 

Agenda

  1. kommentar til siste referat
  2. Innkomne saker på
  3. Økonomistatus per dato
  4. GH, status i prosjekter
  5. Eventuelt

 

Referat

1. Kommentar til siste referat

Ingen kommentarer til siste referat

 

2. Innkomne saker

Det er kommet in forespørsel rundt fremdrift på utriggere i kanalen og foran Rådhuset. Se neste punkt for svar.

 

3. Økonomistatus per dato

Kasserer redegjorde for økonomi status per november4. Status i prosjekter

Styret jobber med utvikling av avtalen mellom GH og BB, parallelt med at GH gjør de med de andre båtforeningene i fjorden. Prosessen ser ut til å bli lang slik at styret i BB har bedt GH om å formelt forlenge eksisterende avtale ett år slik at prosessen rundt utarbeidelse av avtale blir god. Grenland Havn ønsker å fryse fremdrift i prosjektene siden det jobbes med ny avtale mellom GH og BB. BB ønsker likevel å forsere prosjektet rundt utbedring av innløp av molo på Setre da det holder på å rase sammen.

Parkerings system på bryggene.
Prosjektet foreligger og blir tatt opp med GH når de åpner for utvikling.

Video overvåking av bryggene
Prosjektet foreligger og blir tatt opp med GH når de åpner for utvikling.

 

5. Eventuelt

Ingenting/Vegard-referent

0
0
0
s2sdefault