Referat fra styremøte 04.02.2017

Dato: 04.01.2017
Tid: 2000-2130
Sted: Foreningens lokaler på Banken.

Tilstede: Espen Byrjall, Jørn Rugtvedt, Olav Haugene, Stian Thorsen, Knut Segrov

 

Agenda

  1. Gjennomgang av forslag til ny avtale med Grenland Havn


Referat

Styremøtet ble satt for å gjennomgå utkastene til ny drifts og leieavtale mellom Grenland Havn og Brevik Båtforening.

Følgende utkast ble gjennomgått

  • Driftsavtale av småbåthavn
  • Leieavtale GH vs Båtforening
  • Reglement for småbåthavner
  • Statutter til skadefond

Styret oppfatter prosessen som pågår slik at Brevik Båtforening blir som en ren leietager å regne vs de nye avtaleutkastene med Grenland Havn
Det skaper spesielt 2 prinsipielle spørsmål.

1. Hva slags påvirkning og styringsrett skal GH på Brevik båtforenings vedtekter og hvilken innsynsrett skal GH ha i Brevik båtforenings regnskaper? Styrets innstilling til dette ble synliggjort med kommentarene i Driftsavtale som ble sendt som tilbakemelding til GH.

2. Omfang av ansvar og oppgaver i avtalen. Styrets innstilling er at Brevik båtforening leier en kaifront som GH til enhver tid plikter å holde i orden for egen regning. Innstillingen fra styret synliggjøres i kommentarene i Driftsavtale som er vedlagt, et viktig eksempel på dette er at fond foreslås slettet da dette er GH sitt ansvar.

NB! Skal begrepet kaifront brukes gjennomgående i avtaleverket, må også dette defineres i detalj; Feks; Hva gjelder for dagens flytebrygger og hva med fremtidens nye flytebrygger?

Alle dokumentene ble gjennomgått og kommentert før de ble sendt til GH som tilbakemelding på første utkast. Sentralt har vært avgrensing av omfang og ansvarsområde for drift og vedlikehold for båthavnene.

Styret fortsetter arbeidet med GH.

 

ref. Stian Thorsen

0
0
0
s2sdefault