Referat fra styremøte 03.05.2017

Dato: 03.05.2017
Tid: 20:00-21:30
Sted: Foreningens lokaler på Banken.
Tilstede; Henrik Tangen, Espen Byrjall, Jørn Rugtvedt, Karl Thomas Høegh, Vegard Heggem, Stian Thorsen

 

Agenda

  1. Kommentar til siste referat
  2. Økonomistatus per dato
  3. Nye båter som er for stor for båtplassen sin
  4. GH, status i prosjekter
  5. Eventuelt

 

Referat

1. Kommentar til siste referat

Ingen kommentarer

 

2. Økonomi

Kasserer gjennomgikk økonomistatus samt forsikringer båtforeningen er omfattet av. Det er per dato 46 medlemmer som ikke har betalt kontingent eller opplagsavgift. Disse har fått purring og nå sendes ut 2.gangsvarsel hvor det også vises til vedtektene som sier at disse står i fare for å miste båtplassen.

 

3. Nye båter som er for store for båtplassen sin

Styret er gjort kjent med at 3 medlemmer skal ha kjøpt nye båter som er større en båtplassen de har tildelt. Styret forholder seg til vektene som sier at Dersom et medlem anskaffer seg større båt enn plassen tillater, kan vedkommende ikke automatisk regne med å bli tildelt ny, større plass. Skriftlig søknad om ny plass må da sendes bryggekoordinator.

 

4. Grenland Havn prosjekter og ny avtale

I påvente av ny avtale er prosjektene satt på hold fra GH sin side. Nytt møte mellom båtforeningen og GH er satt til 30.05.2017

 

5. Kongelig Norsk Båtforening, KNBF

Styret var invitert, sammen med de andre båtforeningene i fjorden, til et informasjonsmøte med KNBF. Medlemskap i KNBF kan gi en rekke fordeler for båtforeningen og medlemmene. For Båtforeningen kan det gi delvis momsrefusjon på deler av aktivitetene, samt gunstige forsikringsordninger samt rabatt hos enkelte leverandører til båtutstyr for medlemmene og juridisk bistand i enkeltsaker. Kalle samler informasjon og setter opp en modell som kan være mulig for båtforening og medlemmer samt lister fordeler og kostnader for en avgjørelse tas.

 

6. Eventuelt

-Bua i sentrum. Ønskes overtatt av båtforeningen og flyttes til Setre. Kalle gjennomfører dette, sammen med bryggesjefene mot Kommunen.

-Nivellering av bryggene på Røeverven. Knut bestiller Telebryggen for fjerning av lodd slik at bryggen blir nivellert.

-Styret har fått en del spørsmål og kommentarer til prosessen rundt inneligge på vinteren i bua på Banken. Thor-Hans lager et forslag til prosess rundt dette.

 

Vegard
-Referent

0
0
0
s2sdefault