Referat fra styremøte 29.05.2017

Dato: 29.05.2017
Tid: 2000-2130
Sted: Foreningens lokaler på Banken.
Tilstede; Espen Byrjall, Jørn Rugtvedt, Karl Thomas Høegh, Vegard Heggem, Thor Hans Østvedt

 

Agenda:

  1. kommentar til siste referat
  2. Økonomistatus per dato
  3. Plassering av bod fra kommunen
  4. GH, status i prosjekter
  5. Båtopplag i Bua
  6. Eventuelt

 

Referat

1. Kommentar til siste referat

Ingen kommentarer

 

2. Økonomi

Kasserer gjennomgikk økonomistatus. Enkelte medlemmer har fortsatt ikke betalt kontingent. Disse blir fulgt opp.

 

3. Plassering av bod fra Porsgrunn Kommune

Brevik Båtforening kan muligens overta en sjøbod av Porsgrunn Kommune. Boden det gjelder er den som er brukt til renovasjon ved kaia i Sentrum ved Joker. Karl Thomas følger opp det formelle med kommunen.

 

4. Grenland Havn prosjekter og ny avtale

I morgen torsdag 30.05.2017 er det møte med GH vedrørende ny avtale. Karl Thomas, Espen og Thor Hans stiller fra styret.

 

5. Båtopplag i Bua

Det har vært enkelte tilbakemelding på utydelig prosess for å få opplag i Bua på Banken gjennom vinteren. Thor Hans setter opp et forslag på ny prosess for beslutning neste møte.

 

6. Eventuelt

-Fendere på Røeverven er ødelagt etter vinteropplag. Fiksing organiseres av Bryggesjef
-Adressen til Båtforeningen i Brreg må oppdateres.

 

Vegard
-referent

0
0
0
s2sdefault