Referat fra styremøte 20.06.2017

Dato: 20.06.2017
Tid: 2000-2130
Sted: Foreningens lokaler på Banken.
Tilstede; Henrik Tangen, Karl Thomas Høegh, Vegard Heggem, Thor Hans Østvedt, Knut SegrovAgenda:

  1. Kommentar til siste referat
  2. Økonomistatus per dato
  3. GH, ny avtale
  4. Båtopplag i Bua
  5. Eventuelt


Referat1. Kommentar til siste referat

Ingen kommentarer

 

2. Økonomi

Kasserer gjennomgikk økonomistatus.

 

3. Grenland Havn prosjekter og ny avtale

Møte med GH vedrørende ny avtale torsdag 30.05.2017 var konstruktiv. Avtale innholdet er i henhold til styret ønske. Det som gjenstår er fastsetting av priser, mellom GH og båtforening, korrekt oppmåling av bryggefronter, samt hvordan formalisere avtale i båtforeningen.

 

4. Båtopplag i Bua

Forslag til endringer på prosess for søknad om båtopplag i presentert styret av Thor Hans. Forslaget ble vedtatt. Fremgangsmåten blir beskrevet på nettsidene og slått opp på informasjonstavlen på Banken.

 

5. Eventuelt

-

Vegard
-referent

0
0
0
s2sdefault