Referat fra styremøte 25.10.2017

Dato: 25.10.2017
Tid: 2000-2130
Sted: Foreningens lokaler på Banken.

Tilstede; Karl Thomas Høegh, Vegard Heggem, Thor Hans Østvedt, Henrik Tangen

Agenda

  1. Kommentar til siste referat
  2. Økonomistatus per dato
  3. Innkommende saker
  4. GH, status i prosjekter
  5. Eventuelt

Referat

1. Kommentar til siste referat

Ingen kommentarer

 

2. Økonomi

Punkt utgikk da kasserer ikke hadde anledning til å delta i møte

 

3. Innkomne saker

Av og til parkeres det uregistrerte båter, biler og hengere i båthavnene. Det gjøre korte søk etter eier, samt at styret har dialog med Grenland Havn og politi rundt dette. Uregistrerte biler, hengere og båter blir overført politi etter langtidsligge.

 

4. Grenland Havn prosjekter og ny avtale

Karl Thomas har hatt dialog med GH. GH utarbeider nå siste del av avtale. Målet er å får ferdigstilt iløpet av november. Når det gjelder investeringer i anleggene så må dette vente til avtale er på plass. Karl Thomas følger opp videre.

 

5. Eventuelt

Ingenting

 

Vegard
-referent

0
0
0
s2sdefault