Referat fra styremøte 22.11.2017

Dato: 22.11.2017
Tid: 2000-2130
Sted: Foreningens lokaler på Banken.

Tilstede; Karl Thomas Høegh, Vegard Heggem, Thor Hans Østvedt, Henrik Tangen

 

Agenda

 1. Kommentar til siste referat
 2. Økonomistatus per dato
 3. Innkommende saker
 4. GH, status i prosjekter
 5. Kraner og sertifisering
 6. Langtidsplan; investeringer og vedlikehold
  a. inkl hva gjør vi i 2018-2019, samt hvordan kommunisere dette til GH
 7. Sjøbu på Røeverven
 8. Neste møte inkl komiteledere/bryggesjefer
 9. Eventuelt

 

Referat

1. Kommentar til siste referat

Ingen kommentarer

 

2. Økonomi

Kasserer redegjorde for økonomistatus. God økonomi, små bevegelser på høsten.
Thor-Hans kontakter bryggesjefer for lister over båter i opplag for vinteren, med formål fakturering.
Email til flest mulig medlemmer letter jobben med Infomarina. Vi har email til ca 50% av medlemmene. Thor-Hans fordeler lister til styremedlemmene for innbringing av flere email adresser.

 

3. Innkomne saker

Ingen store per dette møte.

 

4. Grenland Havn prosjekter og ny avtale

Siste utkast er kommet fra GH etter dialog mellom GH og styret. Styret går igjennom utkastet og gir kommentarer til Kalle. Utkast deles også med bryggesjefer og komiteledere som er innkalt til neste styremøte. 6.desember. Styrets mål er å ferdigstille avtale med GH og deretter presentere for evt godkjenning på neste årsmøte.

 

5. Kraner og sertifisering

Tilbud er kommet inn fra en leverandør. Det ventes på tilbud fra leverandør nr 2 før evaluering av innkommende tilbud. Bryggesjef på Banken må sammen med styret bli enige om Banken skal ha to kraner i operasjon eller bare en.

 

6. Langtidsplan; investeringer og vedlikehold

Det må etableres langsiktige investeringsplaner og vedlikeholdsplaner som skal forelegges GH. Kalle sammenstiller og lager utkast.

 

7. Sjøbu på Røeverven

Henrik tar saken videre; foreslår en saksgang for prosjektet

 

8. Neste møte inkl komiteledere/bryggesjefer

På neste møte innkalles bryggesjefer og komiteledere til gjennomgang av GH avtale, samt status.

 

9. Eventuelt

Ingenting

 

Vegard
-referent

0
0
0
s2sdefault