Referat årsmøte 2017

34 medlemmer var møtt frem til årsmøte 01. mars kl. 1930 i foreningens klubblokaler på Banken. Jørn Rugtvedt ønsket velkommen på vegne av styret i båtforeningen.

 

1. Valg av dirigent, referent samt to medlemmer til å signere protokollen

Årsmøte valgte Karl Thomas Høegh til møteleder og Vegard Heggem til møtereferent. Frank Søtvedt og Klaus Tangen ble valgt til å underskrive protokollen.

Det var ingen kommentarer til innkallingen til årsmøte.

 

2. Styrets årsberetning for 2017

Sekretær gikk igjennom styret årsberetning for 2017. Årsberetningen ble enstemmig godkjent.

 

3. Regnskap

Kasserer gikk i gjennom regnskap for 2016. Regnskapet var revidert og signer av revisor. Regnskapet ble enstemmig godkjent av årsmøtet.

Kasserer la frem forslag til budsjett for 2017. Årsmøtet godkjente enstemmig budsjett for 2017.

 

4. Fastsettelse av kontingent, feste og opplagsavgift, samt andre avgifter

Styrets forslag var å la kontingent, feste og opplagsavgift være uendret.

Årsmøte godkjente styret forslag enstemmig.

 

5. Innkommende forslag

Det var ingen innkommende forslag til årsmøte

 

6. Valg

Følgende verv var på valg; Leder, Nestleder, Bryggekoordinator, vara styremedlemmer, og revisorer.

Valgkomiteens forslag ble lagt frem av Idar Myhren. Det var ingen benkeforslag til vervene. Følgende personer ble valgt;

Leder: Karl Thomas Høegh, for ett år
Nestleder: Espen Byrjall, for to år
Bryggekoordinator: Thor-Hans Østvedt, for to år
1.vara: Henrik Tangen
2. vara: Stian Thorsen
3.vara: Deesirè Bärwald
Revisor 1: Harald Pettersen
Revisor 2: Ann-Britt Bärwald
Revisor vara: Tore Fosse

I tillegg består styret av Jørn Rugtvedt, Kasserer, Vegard Heggem, Sekretær og Knut Segrov, Styremedlem. Alle ble valgt årsmøtet 2016 for to år.

Valg av valgkomite. Årsmøtet valgte Idar Myhren, Paal Bärwald og Ulf Knutsen til valgkomiten for 2017.

 

Karl Thomas Høegh takket alle i foreningen som har hatt verv i 2016. Årsmøte ble deretter lukket og ordet ble gitt fritt etter møte.

 

Vegard Heggem, referent

0
0
0
s2sdefault