Referat fra styremøte 29.3.2005

Artikkelindeks

TILSTEDE: Hans Petter Johansen , Odd Busk , Tore Bøch , Per Aas
                     Geir Aasoldsen , Stein Martin Helland , Anders Thingstad

Leder Hans Petter Johansen ønsket velkommen til det nyvalgte styre.Styre er nå utvidet med et medlem fra 5 til 6 ,etter at det ble vedtatt i de nye vedtektene på årsmøte at bryggekoordinator skal være fast medlem av styre.

1.
Sekretær gjennom gikk referat fra 15 03 05.

2.
Det har vært ønske  fra styre å ha en person som representerer foreningen utad mot pressen.
Per Aas var villig til å ta denne jobben som heretter skal fronte foreningen i media.

3
Styre har mottatt brev fra Porsgrunn Kommune ang. takst på bygningen på ”Banken”. Harald Edvartsen som er formann i huskomiten har fått i oppdrag å kontakte kommunen for  å avtale tid når dette kan gjennomføres .

- Se vedlegg -

4.
Kasserer kom med status på innkomme feste og medlemmskontigenter  pr.30/3 har 450 medlemmer betalt , det ligger på samme nivå som tidligere år. Det vil bli sendt ut purringer i nær fremtid.

5.
Vedr . steinsetting på setre og på banken vil nå dette bli purret. Per Aas tar kontakt Jønholt Graveservice direkte ,jobben skal snart igangsettes så snart steinen som er bestilt blir levert. Jønholt Graveservice tar kontakt med Odd Busk ang. tidspunkt på anleggstart.

6.
Det har vært ytret ønske om at lokalene på banken skal være tilgjengelig for medlemmene under vårpussen og ved opplag , det vil det bli i år ,  det blir tilgang på kjøkken og wc.

7.
Stein Martin Helland gjør de endringen på  vedtektene som ble vedtatt på siste årsmøte, og sender dette til Thrond Dahl og sekretæren. De nye vedtektene som vedtatt på årsmøte skal sendes ut til samtlige medlemmer. Per Aas tar ansvaret for trykking av  vedtekten.

8.
Thrond Dahl var invitert til styre møte for å innformere om frem driften av foreningens nye hjemmeside.Henning og Thrond Dahl tar ansvaret for vedlikehold av siden, alle styremedlemmer har nå fått sin egen  E-mail  adresse  ( se kontaktpersoner på hovedmenyen).

Thrond Dahl tar kontakt med deler av handelstanden i Brevik om tilbud og opprette linker til vår nettside , deriblant  Sjøloftet  med gjestebrygg , Twende Brødre  og H.M Albretsen firmaer som er aktuelle for sjøfarende som er inne på vår nettside.

Alle medlemmer oppfordres til registrere seg med E-mail adresse da vil all info som skal ut til medlemmene   vedr.  B.B komme direkte ut til vær enkelt.

Thrond Dahl skal utarbeide en mal over  bryggeanleggene som skal benyttes av bryggesjefene og gjøre deres arbeide lettere med à jour hold av fester / opplag.

9.
Styre vil sende brev til naboer som grenser til B.B  område på banken ang  tilhengere og annet som blir lagret på  dette felles område med henstilling om at dette fjernes.

Styre sender brev til Hans Dagfinn Andersen  og minner om at hans båt i bua på banken må være ut senest 1/6 – 05 og område ryddes.

Nytt styremøte   tirsdag  26/4 –05    kl 18,30

Husk vårdugnaden  8 / 6 –05  kl 17 00

Ref.
- Anders Thingstad –
0
0
0
s2sdefault