Referat fra styremøte 31.5.2005

Tilstede: Hans Petter Johansen, Per Aas, Geir Aasoldsen, Tore Bøch,
                 Odd Busk , Stein Martin Helland og Anders Thingstad
1.
Referat fra 26/4-05  opplest og godkjent.

2.
Vedrørende renovasjon for småbåthavner var Leder for vann,avløp og renovasjon i Porsgrunn Kommune Torbjørn Krogstad til stede for og informere om endringer og få klar gjort for B.B behov.

Banken :  en 600 L sort og  en 600 L grønn til lokalet , i tilegg kommer to 1000 L til hytterenovasjon og en stor stål container.

Setre : en 600 L med halv års abonnement  til B.B .  I tillegg blir det satt ut 5 stk  1000 L til hytterenovasjon  samlet et sted på brygga. Krogstad tar kontakt med leierstede på  Oksøya for klargjøre deres behov og hvor de skal levere avfallet.

Kommunen setter opp en miljøstasjon ved flytebrygga i havna byggestart  1/6-05.

3.
Per Aas følger opp ugress sprøyting av brygge anleggene så fort værforholdene tillater dette.

4.
Trond Dahl innformerte om B.B nye nettside som stadig utvikles videre , det er nå opprette en forum/aktivitets side hvor medlemmer kan gå inn og si sin mening , legge ting ut for salg og kjøp. Medlemmer oppfordres til og registrere seg der ved neste besøk.

Styre i B.B  vil gi all honnør for jobben som Henning og Thrond Dahl legger ned på denne nettsiden .Dette er med på å gjøre B.B mer tilgjengelig for medlemmene.


5.
Per Aas trykker de nye vedtektene. Styre samles tirsdag 7/6 for å pakke dette for utsendelse til alle medlemmene.

Husk  vårdugnaden  8/6     kl 17 00

STYREMØTER    HØSTEN 2005
30/8
27/9
25/10
29/11
0
0
0
s2sdefault