Referat fra styremøte 26.10.2005

Tilstede: Hans Petter Johansen, Per Aas, Geir Aasoldsen, Stein Martin Helland, Odd Busk, Tore Bøch og Anders Thingstad.

1.
Referat fra 27/9-05 opplest og godkjent.

2.
Styre har fått en del henvendelser ang. banken nord. Odd Busk sjekker
muligheten for flere båtplasser bak Skk båten, og om mulighet for utfylling av kanten og steinsetting, Odd innhenter priser på jobben.

Neste styremøte 29/11-05 kl 18.30

Ref.- Anders Thingstad -
0
0
0
s2sdefault