Referat fra styremøte 6.2.2008

 Referat fra styremøte, onsdag 6.2. 2008
Tilstede: Carsten Ingar Albretsen, Odd Busk, Jørn Rugtvedt , Per Aas, Knut Segrov og Thrond Dahl.
Forfall meldt av Hans Nordstrøm og Tore Bøch.

Saksliste til møte:
1. Referater og skriv
2. Årsmøte
3. Event.

1. Referater og skriv

Leder refererte div. innkomne skriv.

2. Årsmøte
Sekretær gjennomgikk årsberetning og kasserer tok for seg regnskapet. Det gjenstår noe på budsjettarbeidet.Styret gjennomgikk innkomne forslag til årsmøte.

3. Eventuelt
Carstn I. Albretsen og Per Aas har bedt om møte med Grenland Havn vedr. notat fra Byutvikling i Porsgrunn kommune ang. ny flytebrygge Brevik indre havn.


Thrond Dahl, ref.

0
0
0
s2sdefault