Referat fra styremøte 5.3.2008

Referat fra styremøte, onsdag 5. mars, 2008
Tilstede: Carsten Ingar Albretsen, Tore Bøch, Odd Busk, Hans Nordstrøm og Vegard Heggem, Forfall meldt av: Jørn Rugtvedt , Knut Segrov og Per Aas.


Saksliste til møte:
1. Div. Skriv/brev
2. Konstituering
3. Årsmøtevedtak
4. Hjemmesiden vår
5. Referater fra div.mæter/samtaler
6. Terminliste for våren 2008
7. Eventuelt

1. Div. Skriv/brev.
-Styret mottar endel reklame for forskjellige produkter for båteiere. Denne gang reklame fra Namdal glass og fasade samt fra leverandør av et elektronisk vaktprogram. Det er ikke styret eller Brevik Båtforening sitt ansvar å distribuere reklame til båteierne og vil heretter ikke gjøre dette.
-BB var invitert til og deltok i møte vedrørende Breviksmagasinet. Dette skulle være et magasin for lokalstoff og annonser. Hensikt var å forsterke Breviks identitet og felleskapsfølelse. Dette var et godt initiativ, men lite fremøte og respons førte til foreløpig ingen realisering.
-Ettersøksringen.
Ettersøksringen er en organisasjon for stjålne båter. Ettersøksringen har havner og båtforeninger som medlemmer. Organisasjonen dekker havner i hele Oslofjorden/Sørlandet og har hver natt flere hundre vakter på plass i havnene. Pr. idag er fler enn 100 båtforeninger med 30.000 båteiere med i Ettersøksringen. Båtene i havnen registreres med et nummerert oblat med båtforeningens logo på. Ved tyveri blir registreringen med på en liste som går ut til alle medlemshavnene som vil sjekke nye båter i havnen mot listen. Medlemskapet er gratis, oblatene koster 7 kr stykket. Styret vedtok at BB skal bli medlem i denne organisasjonen i et år som prøveår. Nestleder, Per Aas, vil bestille oblater og gi mer informasjon om hvordan ordningen implementeres i BB senere på hjemmesiden.

2. Konstituering
Styret konstituerte seg selv.
Et brev til Bryggesjef i Havna ble formulert og diskutert. Det ble vedtatt at Bryggesjefen skal fritas for sitt verv. I brevet blir Bryggesjefen takket for lang og fin tjeneste og blir belønnet med gratis livsvarig medlemskap. Ny Bryggesjef for Havna blir annonsert innen neste styremøte.

3. Årsmøtevedtak
-Det referes til årsmøtevedtaket hvor bryggesjefenes kompensasjon skal økes fra 3000 til 5000 kroner. Kasserer implementerer endring f.o.m 2008.
-Skilting i indre havn.
Båtgjester bør møtes av et velkommen skilt, hvor det også oppfordres til lav fart. Leder tar kontakt med Grenland Havnevesen og Brevik Vel for samtaler rundt gjennomføring og finansiering av skilt. Det ble
vedtatt at hvis ingen interesser spores bil finansiering og gjennomføring utført av BB.

4. Hjemmesiden vår
Leder og sekretær tar et møte med ansvarlige for hjemmesiden for dialog rundt videreutvikling av hjemmesiden.

5. Referater fra div.møter/samtaler
-Grenland havn har satt av investeringsmidler for nye brygger i Grenland for perioden 2008-2011. Leder jobber videre med utviklingen av BB's brygger og er i konstruktivt samarbeid med Grenland Havn.

6. Terminliste
Uttak i havnene blir bestemt og annonsert på hjemmesidene innen neste styremøte 26.mars.
Dato for styremøter blir: 26.mars (inkludert Bryggesjefer), 28.mai (evt 4.juni), 27.august, 24.september, 29.oktober og 3.desember.

7. Eventuelt
-Det er kommentert til styret at det av og til foregår endel frakt/omlasting av materialer fra bil til båt ved bryggeanleggene. Styret har ikke myndighet eller ønske om å stoppe dette.
-Skagerak legger ut stein ved moloen ved badestranden. To ledninger har kommet til syne ved utgliding av masse. Ledningene er overvannsledninger og er ikke i bruk.
-Enkelte parkeringskilter/informasjonsskilter på området må byttes ut. Det blir tatt midler av budsjettet til dette.

Vegard Heggem, ref.

0
0
0
s2sdefault