Referat fra styrmøte 2.4.2008

Tilstede: Carsten Ingar Albretsen, Per Aas, Tore Bøch, Knut Segrov, Hans Jacob Edvardsen.
Bryggesjefer møte kl 1900.Forfall meldt av: Jørn Rugtved, Hans Nordstrøm

Saksliste til møtet:
1. Brev/referater
2. Medlemskapet i Ettersøksringen
3. Flytebrygga i indre havn/Nordre Sætre
4. Engasjement av nye Bryggesjefer for Flytebrygga i indre havn og Banken.
5. Uttak våren 2008
6. Ledige båtfester
7. Økonomi/utsendelse av kontigent.
8. Nytt styremedlem
9. Eventuelt

Møtet ble innledet av at Leder brukte noen minutter på å hedre Odd Busk sitt minne. Odd har vært aktiv i Brevik Båtforening og Bryggesjef på Banken siden organisasjonen ble startet i 1946. Odd vil bli husket for sitt store engasjement, konstruktive holdning og gode humør. Hans tilstedeværelse i Båtforeningen og på Banken vil bli savnet.

1. Brev/referater
Sjøtjenesten i Telemark
Sjøtjenesten i Telemark er på jakt etter nye lokaler og har forespurt BB. BB har for øyeblikket ingen ledige lokaler å tilby.
Skilt ved innseilingen til indre havn.
BB sendte et brev til Brevik Vel i februar om oppsetting av skilt ved innseilingen til indre havn. BB har ikke mottat svar på brev, men saken ble diskutert på Brevik Vel sitt årsmøte. Leder i BB tar kontakt med Leder i Brevik Vel samt Diplom-Is for dialog.

2. Medlemskap i forsøksringen.
BB er meldt inn. Per Aas følger saken og kommer med mer informasjon. Det blir forsøkt å gi litt info om oblat/merking samtidig med kontigenten sendes ut.

3. Flytebrygga i Indre Havn.
Grenland havn har et budsjett på 2,6 MNOK til investeringer i bryggene i Grenland for perioden 2008-2011. Av disse vil 600.000 kr gå til brygger i Brevik.Porsgrunn Kommune har foreslått av den ytterste delen av flytebrygga i indre havn skal fjernes.Erstatningsplasser vil bli montert Nord på Sætre. Den resterende bryggen i indre havn (betong bryggen) vil bli restaurert.

4. Nye Bryggesjefer for Banken og Flytebrygga i indre havn.
Per Aas er forespurt av styret og har akseptert å bli Bryggesjef i Indre havn.
Halvor Rogn er forespurt av styret og har akseptert å bli Bryggesjef for Banken.
Begge utpeker en assistent til hjelp.
Styret har bestemt at Bryggesjefer heretter utpekes for to år av gangen.

5. Uttak våren 2008
Banken 2008, med den faste krana
lørdag 26/4 fra kl. 0900 - 1400
lørdag 3/5 fra kl. 0900 - 1400
lørdag 24/5 fra kl. 0900 - 1400
lørdag 31/5 fra kl. 0900 - 1400
Det blir uttak for store båter med mobilkran 6.mai kl.1600

Sætre
Felles uttak 8.mai kl. 1530
Dugnad 5.juni kl. 1700

Rødverven
Felles uttak 15.mai kl 1600

6. Ledige båtfester
Det er ikke god oversikt før frist for betaling av kontigent utgår. Bryggekoordinator jobber sammen med bryggesjefene om saken.

7. Kontigenten sendes ut iløpet av april.

8. Nytt styremedlem
1.vara Knut Segrov trer inn som styremedlem til nyvalg på årsmøte.

9. Eventuelt.
Krankjøring på Banken og Sætre
Det ble forespurt om regelverk rundt kraner og krankjøring. Hvilke regler gjelder og hvem skal få love til å kjøre kranene. Det ble besluttet å kalle inn forsikringsselskapet (IF) og en representant for Cone Cranes for gjennomgang av gjeldene regelverk. Per Aas organiserer og kaller inntil møtet. Etter møtet blir det lagd en instruks for kjøring av kranene. Det vil bli lagd en liste over personer som skal kunne kjøre kranene. Styret godkjenner hvem som får stå på listen og ajourfører den.
Vann på Banken.
Det ble besluttet å montere en stengeventil for vann på banken på utsiden av leiligheten den i dag står i.

Det ble kommentert hvor dårlig asfalten foran Rådhuset er blitt. Leder tar kontakt med kommunen for utbedring.
Vegard Heggem, referent.

0
0
0
s2sdefault