Referat fra styremøte 11.6.2008

Referat fra Styremøte i Brevik Båtforening, 11.juni.

Tilstede:
Carsten Ingar Albretsen, Per Aas, Tore Bøch, Hans Norstrøm, Knut Segrov, Hans Jacob Edvardsen, Claus Tangen, Jan Erik Bøch.

1. Anke fra medlem om å få legge ut utligger, Banken nord.
Styret står fortsatt på sitt vedtak,men vil vurdere dette for de båthavnene som ikke har. CIA sender brev tilbake.

2.Kurs vil bli arrangert for Båtførersertifikat og Kranførere til høsten.
Hans Jacob undersøker pri

3.Det mangler 12 utliggere på flytebrygga i sentrum. Per skal se om det lar seg rokere slik at den ytre delen blir en slags gjestebrygge. Eventuelt spørre Havnevesenet om de vil kjøpe inn noen.

4.Utkast til skilt om sakte fart i Havna ble vist. Man var enig i utkastet.
CIA ordner bestilling og oppsetting.

5. Ajourført oversikt over styremedlemmer er sendt Brønnøysundregisterne.

6. Ingen tilbakemelding fra Porsgrunn kommunes utviklingsavdeling.Vi avventer.

7. Mange purringer på kontingenten er registrert. Forbedringstiltak for kontigentutsendelse ses på.

8. Neste styremøte:Onsdag 27.aug.

Sommerens siste møte ble avsluttet med pizza.
God Sommer fra Styret.

ref. CIA

0
0
0
s2sdefault