Referat fra styremøte 27.8.2008

Referat fra styremøte i Brevik Båtforening (BBF) onsdag 27. august 2008
Tilstede: Carsten Ingar Albretsen, Per Aas, Jørn Rugtvedt og Knut Segrov

Saksliste:
1. Brev og referater
2. Flytebryggeprosjektet/Havna
3. Skiltinga på Setretangen
4. Økonomi/Kontingentinnkrevning
5. Kurs - krankurs og/evt. båtførerkurs?
6. Høstopptaket
7. Utliggere i våre båthavner
8. Forslaget om å hedre Odd Busks minne
9. Eventuel
 

1.Lokalene til BBF på banken er utleid i en periode til salgsmøter.

Leieavtale mellom Skagerak Energi og BBF er oversendt.  Avtalen er for to stk båtplasser på banken, for en periode på 10 år.  Avtalen kan forlenges hvert femte år.

Klage ble sendt Øyfrakt AS på grunn av bruken av Banken som laste og losse plass.  Da dette ikke bedret seg er det sendt en purring i etterkant.

Det har kommet inn et brev fra kommunen vedrørende krav om skilting av området på Banken.  Det skal blant annet skiltes med forbud av tømming av løsmasser.

Svarbrev er sendt de medlemmer som henvendte seg til styret tidligere i år vedrørende mulighet for å legge ut utriggere på sine respektive båtplasser.  Styret tar stilling til dette etter sommeren (ref. pkt. 7).


2. Ingenting er skjedd i denne saken siden sist.  BBF har ikke mottatt noen tilbakemelding fra kommunen, og vil ta opp dette med kommunen i løpet av to uker.

3. Hvnevesenet tok på seg jobben med å montere opp skiltet gratis.  Siden BBF ikke fikk noe svar fra Brevik Velforening vedrørende deling av kostnader til skilting, deles kostnadene likt mellom BBF og Norsk Iskrem.

4.

  • Alle kontingenter er sendt ut.  Noen er kommet i retur med feil adresse, hovedsakelig på medlemskap.
  • Komplette lister over bryggeplasser skal leveres kasserer fra bryggesjefene innen 1. november hvert år.
  • Kontingent skal sendes ut innen 1. februar.
  • Faktura fra BBF til Havnevesenet på investeringer gjort på Setre (flytebrygga) må purres opp og få brakt i orden.

5. Krankurs avholdes onsdag 10. september kl. 17.00 - 21.00 i BBF sine lokaler på Banken.

6.
Setre
Mobilkran: Torsdag 2. oktober fra kl. 16.00
Fast kran: Lørdag 4. oktober og lørdag 11. oktober fra kl. 10.00 til 14.00
Røverven
Lastebilkran: Torsdag 2. oktober eller 9. oktober fra kl. 16.00.
Se eget oppslag på Røverven eller ring Klaus Tangen på tlf. 91307152
Banken
Mobilkran: Lørdag 4. oktober fra kl. 08.00
Fast kran: Lørdag 4. oktober, 11. oktober og 18. oktober fra kl. 09.00 til 14.00

7.På Setre, Røverven og Rådhusbrygga må man vente på Havnevesenets fremtidige planer om oppgradering.  Diskusjon rundt Banken utsettes til neste møte.

8.Odd Busks minne vil bli hedret med bilde av Odd inne i BBF sine lokaler på Banken.

9.

  • Ettersøksringen.  Lister over stjålne båter og utstyr bør kun være over områdene rundt Grenland.
  • Brøyting.  Godtgjørelse for dette avtales med de som har sagt seg villig til å brøyte.
  • En må finne en bedre løsning for fakturering av utleie av lokalene til BBF.  Jørn Rugtvedt finner en løsning på dette i samarbeid med huskomiteen.
  • Brønnøysundregisteret har fremdeles ikke blitt oppdatert vedrørende styremedlemmer.  Dette gjøres omgående.Ref. Knut Segrov

0
0
0
s2sdefault