Referat fra styremøte 24.9.2008

Referat fra styremøte i Brevik Båtforening onsdag 24. september.

Tid: onsdag 24.09.2008 kl. 19.00-2100
Sted: Båtforeningens lokaler på Øya

Agenda:

1. Referat/brev
2. Budsjett 2009
3. Skilting på Banken
4. Eventuelt

Fremøtte: C.I.Albretsen, Knut Segrov, Tore Bøch, Jørn Rugtvedt, Per Aas, Hans Nordstrøm, Vegard Heggem

Sak 1. Referat/brev
Grenland Havn har ennå ingen ny status på flytebrygga i sentrum. Det er dog bekreftet at søknaden ligger inne til behandling.
På initiativ fra BHU Langesund ble det gjennomført et møte mellom Langesund Motorbåtforening, Brevik Båtforening og Stathelle og Omegn Båtforening. Temaet for møtet var erfaringsoverføring ved implementering av nye flytebrygger. Hensikten var å diskutere og komme frem til en samlet strategi for hvordan man oppfatter driften av anleggene samt forholdet til Grenland Havn.

Krankurs
Krankurs er gjennomført. 9 deltakere gjennomgikk opplæringen. Listen over kranførere er under etablering og vil bli slått opp på oppslagstavlene ved Banken og Sætre.

BB styret har fått innbydelse til Brevik Skolekorps sitt 90 års jubileum på Brevik Kulturhus. En oppmerksomhet blir besørget av nestleder.

Sak 2. Budsjett 2009
Ad.Grenland Havn.
Leder i BB styret vil be om et nytt møte med kommunen slik at ressurser til fundament og fester til flytebrygga i sentrum kommer. Dette må på plass før Grenland Havn iverksetter sin investering i flytebrygga.
Etter flytebrygga i sentrum vil Rødverven være i styrets fokus når det gjelder utvikling. Grenland Havn har uttalt at ytterligere investeringen vil de vente med til utbedringen av Brevik Havn foreligger fra kommunen.
Styret skal bruke høsten til å liste aktiviteter som skal inn i budsjettforslag for 2009.
Bryggekoordinator vil møte bryggesjefer for å få oversikt over ledige plasser, styret vil med bryggesjefer diskutere aktiviteter til budsjettet.
Utviklingskomiteen vil sammen med Bryggesjefen på Banken lage en handlingsplan for utviklingen av Banken. Elementer som skal med er påkostning av uteligger (i første omgang Banken Nord), ferdigstillelse av Svingen på Banken Nord og generell forskjønnelse av området.

Sak 3. Skilting på Banken,
Denne saken blir håndtert i handlingsplan for Banken som skal lages av Utviklingskomiteen og Bryggesjef for Banken.

Sak 4. Eventuelt
Det var ingen saker under eventuelt.


Neste møte blir 29.oktober. Bryggesjefer blir invitert for diskusjon rundt Bryggelister samt Budsjettforslag for 2009.


mvh Sekretær

0
0
0
s2sdefault