Referat fra styremøte 29.10.2008

  Referat fra Styremøte i Brevik Båtforening 29.10.08
 
Saksliste:
1. Skriv og referater
2. Båtopptak høsten 2008
3. Ajourførte lister over båtplasser/opplagsplasser
4. Økonomi
5. Flytebryggesaken
6. Budsjett for 2009
7. Eventuelt

Sak 1:
Brevik Vel ønsker å utgi en aktivitetskaleder for Brevik. Den skal utgis/oppdateres hver 14 dag og inneholde en oversikt over aktiviteter som pågår og kommer i Brevik. Brevik Vel ønsker innspill og informasjon om båtforeningens aktiviteter.
Kommunalsjef Torbjørn Krogstad i Porsgrunn kommune har tatt kontakt for formalisering av avtale mellom Porsgrunn Kommune og Båekomiteen i Brevik Båtforening. Dette er utført og avtalen er utarbeidet og signert.  Brevik Båtforening, ved Båekomiteen, har påtatt seg ansvar med å merke båer og skjære i farvannet innenfor Porsgrunn Kommune. Avtalen er begrenset til et par dager i året. Båeforeningen merker og Porsgrunn Kommune stiller sin arbeidsbåt med mannskap til disposisjon.
Grenland Havn
Brevik Båtforening er spurt av Grenland Havn om BB er fornøyd med avtalen. Brevik Båtforeningen synes at avtalen er god men den har foreløpig ikke virket hensiktmessig. Nødvendige investeringer og vedlikeholdsarbeid er uteblitt samt at saksgangen er for langdryg.

2. Båtopptak høsten 2008
Opptaket gikk tilfredstillende på Banken, Rødverven og Sætre.
Det har etter hvert blitt trangt om plassen og det ble stilt spørsmål rundt hvorvidt medlemmer med feste, kontra medlemmer uten feste har prioritet når det gjelder plass i båtopplag. Styret sjekker vedtektene. En eventuel endringen i vedtektene må godkjennes av Generalforsamlingen.
Det har vært mange tomme tilhengere og båthengere parkert på området som skal brukes til parkeringsplasser i løpet av sommerhalvåret. Styret ser på en alternativ løsning for opplag av hengere sommerstid.

Sak 3. Ajourførte lister over feste og opplagsplasser.
Kasserer har ajoutført listen etter åretsinnbetalinger er gjort. Disse er levert bryggesjefene for gjennomgang.

Sak 4.
Økonomien er god i øyeblikket. Det har sin årsak i at feste leien er økt i tråd med krav fra Grenland Havn, samt at nye investeringer ikke er kommet på plass og tilbakebetalingen ikke er iverksatt. Itillegg ble det gjort en del avsetninger på områdeforskjønnelser som ikke er iverksatt.

Sak 5. Flytebryggesaken.
Flytebryggen i sentrum forfaller mer og mer. Den er blitt lenset tom for vann tre ganger i sommer. Festene til uteliggerne er noen steder farlig dårlige og kan i yttertste konsekvens skade båt og mennesker.
Grenland havn har ennå ikke gått til innkjøp av ny flytebrygge og ønsker å se på rehabilitering av bryggen. Knut S. og Bryggesjef gjør en tilstandsvurdering av bryggen før Leder og Bryggessjef går i dialog med Grenland Havn.

Sak 6. Budsjett for 2009
Forslag til saker:
-Moderninsering av Rødverven. Forslag ferdigstilles av Bryggesjef og sendes Leder.
-Vurdering av uteliggere på Banken. Utviklingskomiteen og Bryggesjef vil lage et kostnadsoverslag.
-forslag til områdeforskjønning av Banken

Sak 7. eventuelt
Krankurs:
Krankurs er gjennomført av KonceCranes for følgende personer:
Jon Reinskou, Leif Haugen, Leif Amundsen, Terje Haukedal, Inge Andersen, Knut Nøddebo, Gisle Nøddebo Kaalstad og Ole Jacob Halvorsen

Båtforeningen arrangerer kurs for Båtførersertifikat.
Dette er for alle interesserte også ikke-medlemmer.
Kurset blir holdt i Båtforeningens lokaler på Banken.
Kurset går over fire kurskvelder pluss en eksamensdag.
Kursdager er

Mandag 17. November, og torsdag 20. November
Mandag 24. November, og torsdag 27. November
Mandag 1. Desember, og torsdag 4. Desember
Mandag 8. Desember og Torsdag 11.Desember
Eksamen Mandag 15. Desember

Kurset gjennomføres fra kl.1800-2100 kursdagene. Kursavgift kr. 2000, inkl. lærebok. Eksamensavgift til Norsk Test på kr. 525 kommer i tillegg.
Påmelding skjer på tlf 90785662 eller 40857366, innen 15.November

Neste styremøte blir 26.11.08
/sekretær
0
0
0
s2sdefault