Referat fra styremøte 26.11.2008

Referat fra styremøte i Brevik Båtforening (BBF) onsdag 26. november 2008
Tilstede: Carsten Ingar Albretsen, Per Aas, Tore Bøch, Hans-Jacob Edvardsen, Hans Nordstrøm og Knut Segrov

Saksliste:
1. Referater og skriv
2. Flytebryggesaken
3. Budsjettforslag til Grenland havn (sendt)
4. Banken - områdeforskjønning, utliggere m.m.
5. Vedtektsvurdering angående feste evt.opplag
6. Julemøte - når og hvor?
7. Årsmøtefastsettelse for 2009
8. Eventuel

1. Brev fra ITT vedrørende avtale på service av pumpe på Banken. Beløp for årlig service øker med 4,9% fra 1. januar 2009.
Brev fra Havnevesenet vedrørende ansvarsforsikring. BBF må dokumentere at ansvarsforsikring er tegnet. Kopi av forsikringsavtalen er oversendt Havnevesenet..
BBF har sendt brev til Havnevesenet vedrørende avtalen om salg av flytebryggen på Setre. Da fristen for å melde eventuelle ønsker om endring av avtalen er utgått, ser BBF ingen grunn til at oppgjøret ikke skal innbetales til BBF sin konto.

2. Havnevesenet har i budsjett for 2009 ikke satt av midler for vedlikehold eller utskifting av flytebryggen i indre havn.  Carsten Ingar og Per har hatt møte med Havnevesenet.  Lovnader gitt av enkeltpersoner i Havnevesenet i tidligere møter er det ikke hold i.  Havnevesenet ser at utbedring av flytebryggen tidligst kan skje i 2010, og er fortvilet over enkeltpersoners villedende lovnader vedrørende dette.  Havnevesenet og BBF ser på ulike løsninger for å få til en raskere utskifting av flytebryggen.

3. BBF har oversendt innspill til Havnevesenet vedrørende budsjett 2009, og kommentert behovet på Røeverven.

4.Det har vært befaring på Banken, og fremdriftsplan er satt opp for å kunne legge frem et kostnadsoverslag og en tiltaksplan til neste møte.

5.Vedtektsendring vil bli lagt frem som et forslag på neste årsmøte, om førsterett på opplagsplass for medlemmer med båtfester.  En ser en tendens til at flere melder seg inn som medlem, kun med det for øyet at de ønsker billig opplagsplass.  Så lenge det er plass er ikke dette et problem, men styret ønsker å sikre at de med båtfeste stiller først i køen.

6.Julemøte avholdes onsdag 17. desember kl.19.00.  Egen innkallelse vil bli sendt.


7. Dato for årsmøte 2009 er satt til onsdag 18. februar.


8. Båtførerkurs pågår i BBF sine lokaler på Banken med 10 deltakere.  Hans-Jacob stiller på siste kursdag og takker for deltakelsen og samtidig ønsker lykke til på eksamen.

Ref. Knut Segrov

0
0
0
s2sdefault