Referat fra styremøte 13.04.2010

Tid: Onsdag 14. April 2010, kl 1900.
Sted: Foreningens lokaler på Banken.

Tilstede: Espen Byrjall, Birger Røsvik,. Knut Segrov, Jørn Rugtvedt, Per Henry Ellingsen, Terje Larsen, Karl Thomas Høegh, Klaus Tangen, Lars Vrålid, Olav Haugene, Hans Jacob Edvardsen, Tore Bøch, Vegard Heggem
Meldt frafall: Halvor Rogn

Saksliste:

1. Referater og skriv
2. Status pågående saker fra komiteene, aktiviteter planlagt for 2010
-Huskomiteen
-Arrangementskomiteen
-Båekomiteen
3. Bryggesjefer og Bryggekoordinator
-Uttak
-prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser fordeling etc.
4. 75 års jubileum 12.6.2010 .Hva gjør vi?
5. Økonomi,-kontigent
6. Eventuelt

1. Referater og skriv

Det var ingen innkomne skriv. Litt reklame som var kastet i søpla.

2. Status fra komiteene

Huskomiteen
Huskomiteen jobber videre med sakene som ble vedtatt på årsmøtet. I tillegg blir litt generelt vedlikehold av bygningsmassen i 2010 samt at kontrakten med leieboerne skal fornyes/oppdateres. Innehallen i lokalene på Banken styres ikke av Huskomiteen. Det gjøres av bryggesjefene på Banken.

Arrangementskomiteen
Arrangementskomiteen er ansvarlig for forberedelsene i forkant av årsmøtet.

Båekomiteen
Båekomiteen er ansvarlig for merking og vedlikehold av båer og staker på båer i Grenlandsfjorden. Brevik Båtforening får støtte av Gjensidigefondet, Gjensidige og IF for denne jobben. Litt regnskapsmessige avklareringer må gjøres i 2010. Merkingen og vedlikeholdet går som normalt.

3. Bryggesjefer og bryggekoordinator

Banken
Uttaket på Banken blir i år gjort 24.april, 8.mai og 29.mai med fast kran. Båtforeningen kommer ikke til å leie inn kranbil i år. De som måtte ha behov for dette må besørge det selv.

Setre
Uttaket på Setre blir i år 5.mai

Rødverven
Uttaket på Rødverven blir i 6.mai

Prosess rundt ajourførte lister blir sett i sammenheng med sak 5. Kontingent 2010

4. 75 års jubileum. Hva gjør vi?

Jubileet skal feires. Styret setter igang et par stk. som starter planleggingen.

5. Økonomi –kontingent 2010.

Kontingent inndrivelsen ble i 2009 vedtatt satt ut til eksternt firma. Underlaget som måtte fremlegges eksternt firmaet er ikke ferdigstilt. Mer tid for utarbeiding av system må brukes og styret vedtok derfor at kontingent for 2010 blir håndtert av Båtforeningen selv. Kontingent for 2010 blir sent ut senest 1.mai.

Etter kontingent inndrivelse vil Kasserer sammen med Bryggekoordinator og Bryggesjefer ferdigstille system og prosess for inndrivelse av kontingent. Målet er at giro for kontingent skal sendes ut til medlemmene i februar hvert år. System skal inneholde medlemsoversikt, feste oversikt, behov for opplag etc. System kan være nettbasert og det skal beskrives hvordan ajourføring av feste og medlemslister gjøres. Anbefalt system samt eventuell leverandør skal være ferdig i September for presentasjon og godkjenning i styret.

6. Eventuelt

Arkivering
Lokale arkiver og permer må samles i ett arkiv. Dette kan gjerne være elektronisk. Dette blir sak på neste møte.

Brønnøysund registeret
Brønnøysund registeret må oppdateres etter valg av nye styremedlemmer i siste årsmøtet. Vegard gjør dette.

Bryggekomite/Utviklingskomite
Det eksisterer en bryggekomite/utviklingskomite som hadde som formål å støtte bryggesjefer teknisk i hvordan bryggene skal utvikles/vedlikeholdes. Komiteen skulle også utarbeide eventuelle investeringsforslag som styret skal ta videre mot Grenland Havn. Jørn, Knut, Espen og Vegard tar et møte hvor underlaget for komiteen revitaliseres.
0
0
0
s2sdefault