Referat fra styremøte 19.05.2010

Tilstede: Espen Byrjall, Tore Bøch, Knut Segrov, Olav Haugene, Karl Thomas Høegh, Odd Angelsen, Vegard Heggem

Meldt forfall: Jørn Rugtvedt.

 

Saksliste:

1. Referater og skriv

2. Status pågående saker/aktiviteter planlagt for 2010

3. Prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser fordeling etc.

4. 75 års jubileum 12.6.2010 .Hva gjør vi?

5. Økonomi,-kontigent

6. Eventuelt

 

Sak 1. Referater og skriv

Kommentar til forrige møtereferat. Det ble glemt å ta med at styret skal i møte med Grenland Havn i Juni. Styret møter ved Espen, Jørn, Knut og Vegard.

Det var ingen innkomne skriv.

 

Sak 2. Status pågående aktiviteter

Huskomiteen fortsetter sitt arbeid med vedlikehold av lokalene.

 

Dugnad;

Informasjon om dugnad på Banken 10.juni ligger på nettet. De andre bryggesjefene er oppfordret til å legge ut informasjon om dugnad på nettet.

Bryggesjefen på Banken trenger penger til 3 utriggere til for ferdigstilling. Dette ble innvilget.

 

Sak 3. Prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser, fordeling etc.

Det jobbes med å forenkle og kvalitetssikre disse prosessene. På dugnadene vil det denne gang bli gjort en ajourføring av liste over båter og båtplasser. Bryggesjefer skal tegne bryggekart som skal inneholde registert båt, eier, størrelse i forbindelse med overgang til nettbasert system.

Dette gjøres i sammenheng med arbeidet med å få utriggere til alle båtplasser i Brevik, overgang av for medlems og feste lister til nettbasert system. Flytting av enkelte båter for optimalisering av festene være bli en konsekvens av dette.

 

Sak 4. 75 års jubilé.

I forbindelse med at Brevik Båtforeningen fyller 75 år i 2010 vil følgende bli gjort.

Leder lager en profilering av lokale aviser på selve dagen.

Stryret inviterer alle medlemmer til fest 21.August, kl.1700 i Opplagshallen i Båtforeningenslokaler. Båtforeningen stiller med griller og underholdning. Medlemmer tar med mat og drikke selv. Se egen info på hjemmesiden for festen.

 

Sak 5. Økonomi –kontingent

Kontigenten er sendt ut.

 

Sak 6. Eventuelt

Kraner

Sikkerhet og sertifisering av kraner ble diskutert. Styret vil kontakte firmaer og se på en avtale.

Forskjønnelse av Molo ved stranden på Banken.

Dette er Båtforeningen sin Molo og styret vil derfor se på løsninger som gjør at den ikke ser ut som en fylling.

Parkering sommertid i havnene

Styret tar opp dette med Grenland Havn 23/6.

Møtekalender

Det blir styremøte onsdager kl. 1930, på følgende datoer

16.juni med bryggesjefer og komitledere

25.august

29.september

27.oktober

1.desember med bryggesjefer og komiteledere

 

Vegard

Ref-

0
0
0
s2sdefault