Referat fra styremøte 16.06.2010

Tilstede: Espen Byrjall, Odd Angelsen, Per Aas, Terje Larsen, Per Henry Ellingsen, Klaus Tangen, Halvor Rogn og Knut Segrov

Saksliste:

1. Lokasjoner på båtplassene
2. Strøm på bryggene
3. Oppsummering av båtuttak
4. Havnevesenet
5. Eventuelt

1. Lokasjoner på båtplassene

Det sendes ut brev til medlemmene med info vedrørende planer om strukturering av båtplasser, og behov for tilbakemelding fra medlemmene om type båt, bredde og lengde.
Det er behov for nye skilt på enkelte av bryggene. Bryggesjefer sender mail til Espen om hvor mange skilt hvert bryggeanlegg trenger. Sendes før sommeren.
Forslag om å merke bryggene med to bokstaver og et løpenummer pr plass. Første bokstav indikerer bryggeanlegg, andre bokstav indikerer hvilke brygge i gitte anlegg. For eksempel SA23 – S = Setre, A = brygge A, 23 = plass 23.

2. Strøm på bryggene

Strøm på bryggene anses som tilfredsstillende av bryggesjefene.

3. Oppsummering av båtuttak

Årets båtuttak har gått bra på alle bryggene. Noen få båter som stod igjen etter 1. juni på Banken og Røeverven.

4. Havnevesenet

Det er avtalt møte med Havnevesenet 23.juni. Det avholdes et formøte internt den 22.juni.

5. Eventuelt

Fremdeles noen som ikke har mottatt faktura på båtfeste og medlemskontingent.
Ligger en båt i hallen på Banken. Espen tar kontakt med eier.
Flytebrygga i Indre Havn vandrer for mye ut og inn. Per har fått pris på 8.000,- for å justere dette. Per tar diskusjonen videre med leverandør, da dette er en reklamasjonssak.

Ref. Knut Segrov
0
0
0
s2sdefault