Referat fra styremøte 25.08.2010

Tilstede: Espen Byrjall, Knut Segrov, Karl Thomas Høegh, Vegard Heggem

Meldt forfall: Jørn Rugtvedt, Tore Bøch, Olav Haugene, Odd Angelsen

Saksliste:

1. Referater og skriv

2. Status pågående saker/aktiviteter planlagt for 2010

-GH Rødverven

-Budsjettinnspill GH

-Nettbasert system for fester

-Forskjønnelse av Molo ved stranden/Banken

3. Prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser fordeling etc.

4. Opptak 2010

5. Eventuelt

Sak 1. Referater og skriv

Det var ingen kommentarer til forrige møtereferat. Heller ingen inkomne skriv.

Sak 2. Status pågående aktiviteter

GH –Rødverven og Budsjettinnspill til GH

Espen gikk igjennom møtereferatene fra de to møtene styret har hatt med GH i sommer. Neste møte med GH blir 14.September. Målsatt skisse over utbyggingen med bølgebryter og flytebrygge med utriggere er sendt GH. Knut oppdaterer investeringsøknaden med budsjettpriser før den overleveres GH. Hvorvidt Rødverven sin bryggekant blir oppgradert i vinter vil BB få informasjon om på møtet 14.September. Hvis utbedring i vinter må båtene som ligger i opplag på Rødverven legges på Banken. Referatene fra møtene med GH blir lagt ut på BB sine hjemmesider. Karl Thomas blir med på møtene med GH heretter.

Nettbasert system for fester

Espen og Jørn tar denne saken videre og kikker på alternative leverandører.

Forskjønnelse av Molo ved stranden på Banken

Det blir sjekket om Lundhs Labrador kan levere stein til dette. Vegard kontakter kommunen for å åpne dialog rundt dette. BB ser det ikke som naturlig at BB betaler en slik forskjønning og vil snakke med andre aktører om en eventuell deling.

Sak 3. Prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser, fordeling etc.

Ikke alle bryggesjefer har levert ajourførte lister over bryggeplassenen. Dette må på plass hvis et nettbasert system for medlemslister og fester skal etableres. Espen tar saken videre.

Sak 4. Opptak 2010

Bryggesjefer gir beskjed om datoer for opptak til Vegard, for utlegging på nett.

Sak 5.Eventuelt

Kraner

Firma for service og sertifisering av kraner er funnet. Tore B. og Carsten I. må samle dokumentasjon som finnes på kraner før avtale inngåes.

Opplag for større båter vinteren 2010

Porsgrunn Kommune har ennå ikke rustet opp brua over til Øya slik at mobilkraner kan kjøre over den. Båter som ikke kan løftes opp med kranbil må derfor i opplag på Setre. Båteiere av disse båtene, som ønsker opplag på Setre vinteren 2010, må ta kontakt med Bryggesjef på Setre, Per Henry Ellingsen, før 15.september for tildeling av opplagsplass. Dette gjelder kun båter med feste i Brevik Båtforening. Dersom det er ledige plasser utover de med feste kan medlemmer uten feste vurderes.

 

Vegard

Ref-

0
0
0
s2sdefault