Referat fra møte med Grenland Havn 17.08.2010

Sted : Grenland Havn sine kontorer
Tilstede: Jan Skarding (GH), Asbjørn Høie (delvis), Espen Byrjall (BB), Jørn Rugtvedt (BB), Vegard Heggem(BB)

Agenda:

1. Søknad om investeringer til Rødverven Utbyggingen
2. Tilbakemelding om hvorvidt Rødverven Utbedringen tas sammen med utbedringen av bryggekant ved Brannstasjonen
3. Fastsettelse av tidspunkt for når eventuelt Rødverven Utbedringen kan starte slik at BB kan planlegge opptak på Rødverven

 

1. Søknad om investeringer til Rødverven Utbyggingen.

Prinsippet ser ok ut for GH. De trenger videre en målsatt skisse før de behandler søknaden formelt og presenterer for godkjenning hos styret. BB sender målsatt skisse til GH. (post minute note; målsatt skisse ble sendt GH pr mail 19.08.2010 for kommentarer). Ved en eventuell godkjenning i GH styret, blir videre saksgang at GH legger dette inn i sine budsjetter, BB tar saken videre mot Porsgrunn Kommune. Etter en eventuell godkjenning i Porsgrunn Kommune gjennomføres prosjektet med BB som utbygger. GH overleverte sitt standardskjema for investeringsøknader til BB, for senere bruk.

 

2. Tilbakemelding om hvorvidt Rødverven Utbedringen tas sammen med utbedringen av bryggekant ved Brannstasjonen.

GH har engasjert eksterne konsulenter for status gjennomgang og prisestimat. Både bryggekant ved Brannstasjon og Rødverven er inkludert i arbeidet.

 

3. Fastsettelse av tidspunkt for når eventuelt Rødverven Utbedringen kan starte slik at BB kan planlegge opptak på Rødverven.

Dykkere undersøker brygger under vann og det blir laget prisestimat og anbudsdokumenter. Dette vil være klart i første halvdel av September. Avgjørelse på iverksettelse av anbudsrunder via Doffin blir da fattet. Investeringen vil følge prinsipper om offentlige anskaffelser. Avgjørelsen vil også fastsette tidspunktet for når Rødverven Utbedringen kan startes slik at BB kan planlegge opptak på Rødverven.

Det ble avtalt et oppfølgingsmøte med GH 14.September, 2010 kl.0830.
Agenda:
-tilbakemelding på eventuelle mangler i investeringsøknaden til Rødverven Utbyggingen, slik at dette kan rettes opp før fristen 1.oktober.
-status på Rødverven Utbedringen samt fastsettelse av tidspunkt for når Utbedringen starter for vurdering av eventuell flytting av opplagsplassene på Rødverven vinteren 2010/2011.

 

Kopi: GH v/Jan Skarding

Ref. Vegard Heggem
0
0
0
s2sdefault