Referat fra styremøte 06.10.2010

Fremøtte: Espen Byrjall, Olav Haugene, Jørn Rugtvedt, Tore Bøch, Vegard Heggem, Klaus Tangen, Per Henry Ellingsen, Birger Røsvik, Halvor Rogn

Meldt fravær: Knut Segrov, Karl Thomas Høegh

Saksliste:

1. Referater og skriv

2. Rødverven -utbedring

-Utbygging.

3. Bryggesjefer og Bryggekoordinator

-Opptak 2010

-Prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser fordeling etc.

4. Økonomi –system for medlemsoversikt, -utsendelse av kontingent og forslag til leverandør av slikt system. Ref møte 13.04.2010

5. Eventuelt

 

1. Referater og Skriv.

Det var ingen innkomne skriv. I forrige møte ble brua ut til Øya og mangel på utbedring av brua diskutert. Mobilkraner kan ikke kjøre ut på øya for ut/opptak av båter. Det ble kommentert og oppnådd enighet rundt at styret kontakter kommunen for å få opprioritert bru utbedring som sak hos kommunen.

2. Rødverven utbedring og utbygging

Grenland Havn har via email meddelt BB at bryggekanten på Rødverven mest sannsynlig ikke blir utbedret før til våren. Det utelukkes ikke at utbedringen kan skje til vinteren og derfor vedtok styret at det ikke blir tatt opp båter for opplag på Rødverven denne vinteren. Opptaket på Rødverven som var planlagt 14.Oktober blir derfor flyttet til Banken. Opptaket blir fortsatt 14.oktobr kl.1500.

BB har sendt Grenland Havn en investeringssøknad på utbygging av flytebrygger med utriggere og en bølgebryter på Rødverven. Forslag inneholder skalert skisse samt kostnadsbudsjett for gjennomføring. Foreløpig svar fra GH er at "dette ser veldig bra ut". BB må avventer formell innstilling på søknaden fra GH har før BB tar den videre som byggesak mot Porsgrunn Kommune.

3. Bryggesjefer og Bryggekoordinator

-Opptak 2010. Opptaket på Setre og Banken er i gang. For Rødverven, se sak 2. Det blir ikke opplag på Rødverven i vinter. Opptaket på Rødverven som var planlagt 14.Oktober blir derfor flyttet til Banken. Opptaket blir fortsatt 14.oktobr kl.1500.

-Prosess rundt ajourførte lister. Ajourført lister fra Setre og flytebryggen i Sentrum er levert. Rødverven og Banken gjenstår.

4. Økonomi – system for medlemsoversikt, utsendelse av kontigent og forslag til leverandør av slikt system

Leder og Kasserer presenterete nettbasert løsning for medlemsoversikt, utsendelse av kontingent, feste oversikt etc. Dette er et omfattende system som vil gi oversikt over medlemmer, lister, lette kontingent jobb samt oversikt over båter i havnen samt tildeling av plasser. Kostnaden for system er om lag 5000 kr i engangsinvestering samt en årlig kostnad for drift og vedlikehold på om lag 3000 kr.

Styret vedtok å gå videre med formalisering av avtale med leverandør samt tilpassning av systemet for Brevik Båtforening.

I jobben med tilpasning av systemet må en del informasjon om medlemmer og båter, innhentes hos medlemmene. Leder og Kasserer utarbeider et skjema som skal sendes medlemmene.

Kasserer sender oppdatert liste over innbetalinger for 2010 til bryggesjefene og bryggekoordinator for sjekk mot båtfester.

5. Eventuelt.

-Bryggesjefene hadde noen ideer på hvordan ledig kapasitet i bryggene kan utbedres bedre. Bryggesjefene tar et samling rundt dette og presenterer ideer eller løsning for styret ved neste møte. Penny kaller inn Bryggesjefene.

-Styret behandler også en klage fra et av medlemmene i båtforeningen.
0
0
0
s2sdefault