Referat fra styremøte 27.10.2010

Tid: Onsdag 27.oktober 2010, kl.19.30
Sted: Foreningens lokaler på Banken.
Fremøtte: Espen Byrjall, Olav Haugene, Karl Thomas Høegh, Jørn Rugtvedt, Tore Bøch, Vegard Heggem,
Meldt fravær: Knut Segrov, Odd Angelse

Saksliste

1. Referater og skriv
2. Rødverven -utbedring, -utbygging
3. InfoMarina -system for medlemsoversikt
-prosess rundt ajourførte lister, ledige plasser fordeling etc.
4. Eventuelt

1. Referater og skriv

Det var ingen innkomne skriv.

Det var ingen kommentarer til forrige møtereferat

 

2. Rødverven -utbedring, -utbygging

Utbedring av Rødverven lar, som nevnt på forrige møte, vente på seg. Espen har tett dialog med GH rundt fremgang i prosessen.

Avgjørelse mtp utbyggingen av Rødverven er nært frem i tid hos GH. Espen tar også kontakt med Gunnar Berg i Porsgrunn kommune for å starte dialog rundt BB sin prosess med kommunen samt hvordan dette vil arte seg i forbindelse med Utviklingen av indre havn i Brevik.

 

3. InfoMarina -system for medlemsoversikt

Avtale med InfoMarina er inngått. Espen og Jørn jobber videre med informasjon og brev til medlemmene når ajourførte lister fra Bryggesjefene er kommet inn.

 

4. Eventuelt

HMS og ansvar til Båtforeningen

Det ble tatt opp og diskutert i hvilken grad Båtforeningen, som organisasjon, har ansvar for båter og fester i båtforeningen. Hvilke ansvarsforhold trer i kraft ved skader på båter/personer som følge av tilstand på brygge, moringer til brygge, bruk av kran, bruk av slipp etc. Det ble konkludert med at BB bør gjøre noen avklareringer rundt dette samt beskrive dette i vedtekter eller på hjemmeside. Olav Haugene ble ansvarlig for dette arbeidet.

Tilstand på moringer på bryggene på Setre

Det ble stilt spørsmål ved tilstand på moringene til bryggeanleggene på Setre. Det er noen år siden moringene ble sjekket. Karl Thomas gjør en sjekk med bryggesjefen rundt tilstand og eventuelt behov for sjekk.

Rydding i arkivet

Det er behov for opprydding i Båtforeningens arkiv på Banken. Tore og CIA får oppgaven i en gjennomgang der ting som ikke er viktig å samle på blir kastet.

 

Vegard Heggem

Ref.
0
0
0
s2sdefault