Referat fra styremøte 01.12.2010

Dato: Onsdag 01.12.2010, kl.1930-2100

Tilstede: Klaus Tangen, Halvor Rogn, Espen Byrjall, Olav Haugene, Odd Angelsen, Karl Thomas Hoegh, Knut Segrov, Tore Bøch, Per Aas

Fravær: Birger Røsvik, Per Henry Ellingsen, Terje Larsen, , Jørn Rugtvedt, Lars Vrålid


Saksliste:

1. Referater og skriv

2. Rødverven -utbedring -utbygging.

3. InfoMarina -status.

4. Prissettingen vinterstid

5. Brevik Indre havn. Diskutere underlag fått av Gunnar Berg.

6. Asfalt eller litt støp mellom rampa og krana på Banken. Bedre feste til båtopptak.

7. Bryggesjefenes ideer rundt kapasitsutnyttelse i havnene v/Penny. Ref møte 06.oktober.

8. Møter i 2010 og årsmøte.

9. Eventuelt

 

1. Referater og skriv

Ingen kommentater eller skriv.

 

2. Rødverven -utbedring –utbygging

I skriftlig tilbakemelding gir Grenland Havn tillatelse til utbygging av Rødverven slik Båtforeningen har foreslått. GH gir bare tilatelse på bakgrunn av maritime og havnemessige vurderinger. Utbyggingen må nå i vanlig prosess etter plan og bygningsloven. Porsgrunn Kommune har uttalt at dette bør ses på i forbindelse med utviklingen av Indre Havn i Brevik. Brevik Båtforening har derfor tatt kontakt med Gunnar Berg som jobber med utviklingen av indre havn.

Utbedring av bryggekant på Rødverven samt bryggekant ved brannstasjonen starter etter all sannsynligvis i Mars 2011.

 

3. InfoMarina -status

Innleggingen av medlemsregisteret i Infomarina blir gjort i januar 2011. Målet er å sende ut kontigenten i Februar.

 

4. Prissettingen vinterstid

Det vises til referatet fra årsmøtet 20 10 hvor det ble vedtatt at de som har båtene sine ute om vinteren og ikke i opplag skal betale samme avgift som for båt i opplag.

 

5. Brevik Indre havn. Diskutere underlag fått av Gunnar Berg.

Underlag fra Gunnar Berg ble diskutert. Gunnar Berg blir invitert til neste styremøte for å diskutere elementene i Indre Havn. Der vil bryggeanleggene bli diskutert.

6. Asfalt eller litt støp mellom rampa og krana på Banken. Bedre feste til båtopptak.

Halvor og Birger ser på løsning rundt asfalt eller betong mellom rampa og krana samt videre rundt krana. Dette blir tatt i sammen med rehabiliteringen som må gjøres langs bryggekanten (sement og grus) av banken nord.

 

7. Bryggesjefenes ideer rundt kapasitsutnyttelse i havnene v/Penny. Ref møte 06.oktober.

Utgikk pga fravær.

 

8. Møter i 2010 og årsmøte.

Styremøtene blir fortsatt siste onsdag hver måned, som et utgangspunkt. Årsmøte blir før utgangen av februar 2011. Bryggesjefer og komiteledere må levere sine årsrapporter til styret i desember/januar.7

 

9.Eventuelt

Styret har kontaktet myndighetene for vurdering av hvorvidt Båtforeningen kan "taue" bort båter og kreve engangsavgift for dette likt man gjør med feilparkerte biler på land. Særlig bryggene i sentrum er plaget av at forskjellige gjester lar båten sin ligge på Båtforeningens brygger og opptar medlemmenes plasser.

 

Vegard

Referent-

0
0
0
s2sdefault